Tên hoạt chất: Benzaldehyde
Công thức: C6H5CHO
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học