Tên hoạt chất: Benzyl cyanide
Công thức: C6H5CH2CN
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học