Tên hoạt chất: Diethylamine
Công thức: (C2H5)2NH
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học