Tên hoạt chất: Formamide
Công thức: HCONH2
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học