Tên hoạt chất: Formic acid
Công thức: HCOOH
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học