Tên hoạt chất: Nitroethane
Công thức: CH3CH2NO2
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học