Tên hoạt chất: Ammonium formate
Công thức: HCO2NH4
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học