Tên vùng: Vùng Đông Bắc
Sản lượng: 735
Đơn vị: Viện Công nghiệp thực phẩm
Diện tích: 0
Địa chỉ: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 25 loài bao gồm: Bách bộ, Bình vôi, Bồ bồ, Cầu đằng, Cẩu tích, Chân chim leo, Chè dây, Củ mài, Củ chóc, Dây đau xương, Hoàng đằng, Hy thiêm, Kim ngân, Nhân trần, Quế rừng, Sa nhân, Táo mèo, Thảo quyết minh, Thiên niên kiện, Thạch và thủy xương bồ, Thổ phục linh và Kim cang 

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Bách bộ Stemona tuberosa Lour.
Bình vôi Stephania spp.
Bồ bồ Adenosma indiana (Lour.) Merr.
Câu đằng Uncaria spp.
Chân chim Schefflera spp.
Chè vằng Jasminum nervosum Lour.
Chua chát Malus doumeri (Bois) Chev.
Củ mài Dioscorea persimilis Prain et Burk.
Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria
Hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Hy thiêm Siegesbeckia orientalis L.
Kim ngân Lonicera spp.
Nghệ Curcuma aromatica S
Nhân trần Adenosma cearuleum R.Br.
Quế rừng Cinnamomum spp.
Sa nhân Amonum spp.
Táo mèo Docynia indica Wall
Thạch – Thủy xương bồ Acorus spp.
Thảo quyết minh Senna tora (L.) Roxb.
Thiên niên kiện Homalomena spp.
Vẩy Rồng Desmonium styrracifolium Osb