Tên vùng: Vùng Đồng bằng Sông Hồng
Sản lượng: 345
Đơn vị: Viện Công nghệ sinh học
Diện tích: 0
Địa chỉ: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định và Vĩnh Phúc
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 4 loài bao gồm: Bồ công anh, Cà gai leo, Chè vằng, Dây đau xương 

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Bách bộ Stemona tuberosa Lour.
Bình vôi Stephania spp.
Bồ bồ Adenosma indiana (Lour.) Merr.
Bồ công anh Lactuca indica L.
Cà gai leo Solanum procumbens Lour.
Câu đằng Uncaria spp.
Chè vằng Jasminum nervosum Lour.
Dây đau xương Tinospora sinensis Lour.
Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria
Hạ khô thảo Prunella indica L.
Hy thiêm Siegesbeckia orientalis L.
Kim ngân Lonicera spp.
Nhân trần Adenosma cearuleum R.Br.
Thiên niên kiện Homalomena spp.
Vẩy Rồng Desmonium styrracifolium Osb