Tên vùng: Vùng Tây Bắc
Sản lượng: 520
Đơn vị: Viện Công nghệ sinh học
Diện tích: 0
Địa chỉ: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 17 loài bao gồm: Bách bộ, Cầu đằng, Cẩu tích, Chân chim, Chè dây, Cốt khí củ, Củ mài, Củ chóc, Hạ khô thảo, Hy thiêm, Kim ngân, Nhân trần, Quế rừng, Sa nhân, Táo mèo, Thảo quyết minh, Thổ phục linh và Khúc khắc.....

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Bách bộ Stemona tuberosa Lour.
Câu đằng Uncaria spp.
Cẩu tích Cibotium barometz (L.) J.Sm
Chân chim Schefflera spp.
Chè dây Ampelopsis cantoniensis (Hook.) Planch
Cốt khí củ Reynoutria japonica Houtt.
Củ chóc Typhonium trilotatum (L.) Schott
Củ mài Dioscorea persimilis Prain et Burk.
Hạ khô thảo Prunella indica L.
Hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Hy thiêm Siegesbeckia orientalis L.
Kim ngân Lonicera spp.
Nhân trần Adenosma cearuleum R.Br.
Quế rừng Cinnamomum spp.
Sa nhân Amonum spp.
Táo mèo Docynia indica Wall
Thạch – Thủy xương bồ Acorus spp.
Thảo quyết minh Senna tora (L.) Roxb.