Tên vùng: Vùng Bắc Trung Bộ
Sản lượng: 450
Đơn vị: Viện Công nghệ sinh học
Diện tích: 0
Địa chỉ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 17 loài bao gồm: Bách bộ, Bình vôi, Bồ công anh, Cà gai leo, Chân chim, Củ chóc, Dây đau xương, Dừa cạn, Hà thủ ô trắng, Hoàng đằng, Hương phụ biển, Thạch – Thủy xương bồ, Quế rừng, Sa nhân, Thảo quyết minh, Thiên niên kiện, Thổ phục linh và Kim cang

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Bách bộ Stemona tuberosa Lour.
Bồ công anh Lactuca indica L.
Cà gai leo Solanum procumbens Lour.
Chân chim Schefflera spp.
Chè dây Ampelopsis cantoniensis (Hook.) Planch
Củ chóc Typhonium trilotatum (L.) Schott
Củ mài Dioscorea persimilis Prain et Burk.
Dây đau xương Tinospora sinensis Lour.
Dừa cạn Catharanthus roseus (L.) G. Don
Hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Quế rừng Cinnamomum spp.
Sa nhân Amonum spp.
Thạch – Thủy xương bồ Acorus spp.
Thảo quyết minh Senna tora (L.) Roxb.
Tràm Melaleuca leucadendra L.
Vàng đắng Coscinium usitatum Pierre.
Vẩy Rồng Desmonium styrracifolium Osb