Tên vùng: Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Tây Nam Bộ
Sản lượng: 410
Đơn vị:
Diện tích: 0
Địa chỉ: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang; Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 7 loài bao gồm: Cốt toái bổ lá to, Hà thủ ô trắng, Nhân trần tây ninh, Sen, Thiên môn, Tràm và Vàng đắng

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Câu đằng Uncaria spp.
Cẩu tích Cibotium barometz (L.) J.Sm
Dừa cạn Catharanthus roseus (L.) G. Don
Nhân trần tây ninh Adenosma bracteosa Bonati
Sen Nelumbo nucifera Gaertn
Thiên môn Asparagus cochinchinensis Lour.
Tràm Melaleuca leucadendra L.
Vàng đắng Coscinium usitatum Pierre.