Tên vùng: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
Sản lượng: 350
Đơn vị:
Diện tích: 0
Địa chỉ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 12 loài bao gồm: Bách bộ, Cốt toái bổ lá to, Cà gai leo, Hà thủ ô trắng, Hoàng đằng, Hương phụ biển, Thảo quyết minh, Thổ phục linh, Mã tiền, Thiên môn, Tràm và Vàng đắng

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Bạc hà Mentha × piperita
Cà gai leo Solanum procumbens Lour.
Chè dây Ampelopsis cantoniensis (Hook.) Planch
Chè vằng Jasminum nervosum Lour.
Chó đẻ răng cưa Phyllanthuss nigrrovennulossa P
Chua chát Malus doumeri (Bois) Chev.
Chua ngút Embelia spp
Củ chóc Typhonium trilotatum (L.) Schott
Củ mài Dioscorea persimilis Prain et Burk.
Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria
Dừa cạn Catharanthus roseus (L.) G. Don
Hy thiêm Siegesbeckia orientalis L.
Kim ngân Lonicera spp.
Mã tiền Strychnos nux-vomica L.
Thiên môn Asparagus cochinchinensis Lour.
Tràm Melaleuca leucadendra L.
Vàng đắng Coscinium usitatum Pierre.