Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống sắc ký điều chế tự động kèm theo detector PDA ghép khối phổ MS⁄MS
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Mỹ
Năm đưa vào khai thác: 2007
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: