Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy vô nang bán tự động
Quy mô: 20000 mang⁄h
Công suất: 120 kg⁄năm
Tình trạng công nghệ: Cỡ lô trung gian
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm đưa vào khai thác: 2004
Hiện trạng: Đang sử dụng
Khả năng cải tiến nâng cấp: Áp dụng hết công suất máy