Hệ thống hệ thống thiết bị : Nồi trộn lập phương
Quy mô: 100 kg
Công suất: 500 kg⁄năm
Tình trạng công nghệ: Cỡ lô trung gian
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2004
Hiện trạng: Đang sử dụng
Khả năng cải tiến nâng cấp: Áp dụng hết công suất máy