Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy dập viên
Quy mô: 16 chày
Công suất: 800kg⁄năm
Tình trạng công nghệ: Cỡ lô trung gian
Xuất xứ: Ấn Độ
Năm đưa vào khai thác: 2004
Hiện trạng: Đang sử dụng
Khả năng cải tiến nâng cấp: Áp dụng hết công suất máy