Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống chiết xuất bằng CO2 lỏng siêu tới hạn
Quy mô: 100 lít
Công suất: 100 tấn
Tình trạng công nghệ: Hiện đại
Xuất xứ: Đài Loan
Năm đưa vào khai thác: 2011
Hiện trạng:
Khả năng cải tiến nâng cấp: