Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống chiết xuất bằng CO2 lỏng siêu tới hạn
Quy mô: RD pillot
Công suất: 01 lít
Tình trạng công nghệ: Tốt
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2009
Hiện trạng: Đang sử dụng
Khả năng cải tiến nâng cấp: