Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy sấy tầng sôi tạo hạt, bao pellet
Quy mô: Pilot
Công suất: 5kg⁄mẻ
Tình trạng công nghệ: Mới
Xuất xứ: China
Năm đưa vào khai thác: 2011
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: không