Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy đóng ống thuốc tiêm 02 kim
Quy mô: Sản xuất
Công suất: 2000 ống⁄h
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Germany
Năm đưa vào khai thác: 2000
Hiện trạng: BT
Khả năng cải tiến nâng cấp: