Hệ thống hệ thống thiết bị : Bộ lọc Buchner bằng sứ
Quy mô: 40 lít
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ:
Năm đưa vào khai thác: 2008
Hiện trạng: Hoạt động bình thường
Khả năng cải tiến nâng cấp: