Hệ thống hệ thống thiết bị : Thiết bị phản ứng, chưng cất chân không (isosorbid)
Quy mô: 20 lít
Công suất: 1000 kg⁄năm
Tình trạng công nghệ: Mới
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2010
Hiện trạng: Hoạt động bình thường
Khả năng cải tiến nâng cấp: Có thể cải tiến