Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy đóng tuýp thuốc mỡ
Quy mô: Công nghiệp
Công suất: 4000 tuýp⁄ phút
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Đài Loan
Năm đưa vào khai thác: 2008
Hiện trạng: Sử dụng tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: