Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy nhũ hóa
Quy mô: Công nghiệp
Công suất: 200 kg⁄mẻ
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Đài Loan
Năm đưa vào khai thác: 2010
Hiện trạng: Sử dụng tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: