Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy đóng nang
Quy mô: Công nghiệp
Công suất: 20000 nang⁄giờ
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm đưa vào khai thác: 2010
Hiện trạng: Sử dụng tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: