Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy tạo hạt
Quy mô: Công nghiệp
Công suất: 100 triệu viên⁄ năm
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm đưa vào khai thác: 2008
Hiện trạng: Sử dụng tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: