Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy cất quay chân không
Quy mô: Phòng thí nghiệm
Công suất: 2 lít⁄ giờ
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Thụy Sỹ
Năm đưa vào khai thác: 1995
Hiện trạng: Hoạt động bình thường
Khả năng cải tiến nâng cấp: