Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy dập viên tâm sai một chày
Quy mô: Pilot
Công suất: 100 viên⁄phút
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm đưa vào khai thác: 1970
Hiện trạng: Hoạt động bình thường
Khả năng cải tiến nâng cấp: