Hệ thống hệ thống thiết bị : Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu nụ hoa chè
Quy mô: Đt cấp trường
Công suất:
Tình trạng công nghệ: Bộ cất tinh dầu; sắc ký khối phổ; sắc ký khí (FID); hóa chất; chất chuẩn; máy cất nước hai lần; Máy sinh khí Hydro; micropipet
Xuất xứ:
Năm đưa vào khai thác: 2005
Hiện trạng:
Khả năng cải tiến nâng cấp: