Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống thiết bị lên mem 500 và phụ trợ
Quy mô: Pilot
Công suất: Lên men 250 lít ⁄ mẻ
Tình trạng công nghệ: Trung bình
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 1980
Hiện trạng: Hỏng hệ thống làm lạnh
Khả năng cải tiến nâng cấp: Khó