2012-03-13

Ngày 12⁄8⁄2009, Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Tổ Công tác Đề án 30 của Bộ Công Thương trong việc hoàn thành giai đoạn I của Đề án.

Trong thời gian tới, Tổ Công tác Đề án 30 của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị chức năng liên quan trong việc thường xuyên rà soát, cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính; khẩn trương cập nhật toàn bộ bộ thủ tục vào CSDL quốc gia theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ cho việc công bố của Chính phủ đối với CSDL quan trọng này trong tháng 9/2009.  

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, đây là sự kiện hết sức quan trọng đối với Bộ Công Thương. Việc công bố toàn bộ dữ liệu về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương sẽ giúp cho công tác của Bộ được thực hiện theo hướng minh bạch, công khai, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể tìm hiểu, tra cứu đầy đủ, thuận lợi và có hệ thống các thủ tục hành chính. Đây cũng là một cơ sở quan trọng để giúp Bộ Công Thương tiếp nhận các thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp về những thủ tục hành chính hiện hành; để Bộ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
Tại lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần trách nhiệm trong công việc của Tổ Công tác Đề án 30 của Bộ Công Thương để tổ chức xây dựng, hoàn thiện và công bố sớm bộ thủ tục hành chính có chất lượng cao. Tuy nhiên, đây chỉ mới là kết  quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, nhằm loại bỏ TTHC rườm rà, phức tạp và không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm thực thi chính sách pháp luật. Bước tiếp theo, Chính phủ yêu cầu các Bộ tiếp tục rà soát loại bỏ 3% trong các thủ tục hành chính đã công bố.

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai giai đoạn 1 Đề án 30 của Bộ Công Thương xem file đính kèm.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 (gọi tắt là Đề án 30), sau hơn một năm thực hiện, ngày 05/8/2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3907/QĐ-BCT công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ với 200 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, số thủ tục hành chính do Bộ trực tiếp giải quyết là 135; số thủ tục do các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu giải quyết là 11; số thủ tục hành chính cấp tỉnh (do Sở Công Thương và các Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất giải quyết) là 47; số thủ tục hành chính cấp huyện là 07. Toàn bộ nội dung của 200 thủ tục này đã được hoàn thiện, in thành sách và phát hành dưới hình thức đĩa CDROM, đồng thời đăng tải tại chuyên trang Cải cách hành chính thuộc website của Bộ Công Thương, tại địa chỉ: http://dvc.moit.gov.vn/g/Administrative_Procedure.aspx