2019-08-16

Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất, tinh chế các hoạt chất lutein, zeaxanthin từ cây cúc vạn thọ, mã số CNHD.DASXTN.026⁄17-18

Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất, tinh chế các hoạt chất lutein, zeaxanthin từ cây cúc vạn thọ, mã số CNHD.DASXTN.026/17-18

QĐ số 1835/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộcChương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp tổ chuyên gia: 20/8/19

Họp phiên đánh giá Hội đồng ngày 23/8/2019     

Cơ quan chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu