2019-04-05

Đề tài: Nghiên cứu quy trình tổng hợp nguyên liệu thuốc điều trị ung thư Exemestane, mã số CNHD.ĐT.070⁄16-18

Đề tài: Nghiên cứu quy trình tổng hợp nguyên liệu thuốc điều trị ung thư Exemestane, mã số CNHD.ĐT.070/16-18

QĐ số 639/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp tổ chuyên gia: 9/4/19

Họp phiên đánh giá Hội đồng ngày 12/4/2019

Chủ trì: Trường Đại học Y dược Hải Phòng