2019-03-25

Đề tài: Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp flutamid và bicalutamid làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt, mã số CNHD.ĐT.068⁄16-18.

Đề tài: Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp flutamid và bicalutamid làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt, mã số CNHD.ĐT.068/16-18.

QĐ số 640/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộcChương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp tổ chuyên gia: 28/3/19

Họp phiên đánh giá Hội đồng ngày 29/3/2019

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học – Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam