2019-03-11

Đề tài: Nghiên cứu quy trình phân lập axit gambogic từ nhựa cây Đằng hoàng Việt Nam (Garcinia hanburyi) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư mã số CNHD.ĐT.061⁄15-17

 Đề tài: Nghiên cứu quy trình phân lập axit gambogic từ nhựa cây Đằng hoàng Việt Nam (Garcinia hanburyi) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư mã số CNHD.ĐT.061/15-17

QĐ số 414/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp phiên đánh giá Hội đồng ngày 14/3/2019

Họp Tổ chuyên gia Ngày 12/3/19

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam