2019-04-08

Xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất omega 3, tinh dầu và các chất chống oxy hóa từ cây Tía tô (Perilla frutescens(L.) Britt.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, mã số CNHD.ĐT.056⁄15-17

Đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất omega 3, tinh dầu và các chất chống oxy hóa từ cây Tía tô (Perilla frutescens(L.) Britt.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, mã số CNHD.ĐT.056/15-17

QĐ: Số 2911/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp Thực phẩm