2012-09-12

Trước tình hình bệnh ung thư tăng mạnh với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm, Bộ Y tế đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng và chữa bệnh ung thư. Một trong những giải pháp được Bộ Y tế quan tâm là nghiên cứu, sản xuất nguyên liệu làm thuốc điều trị ung thư ở trong nước. Tháng 9 năm 2009, Bộ Y tế đã giao cho Viện Dược liệu chủ trì và Tiến sỹ Nguyễn Văn Tài làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình tổng hợp anastrozol làm thuốc điều trị ung thư vú", với mục tiêu xây d