2014-01-03

Ngày 14⁄11, liên Bộ Y tế và Công thương đã ký kết biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa dược, công nghiệp dược và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường dược phẩm Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, các nội dung hợp tác giữa hai bộ gồm những lĩnh vực: nghiên cứu khoa học để sản xuất nguyên liệu hóa dược và ứng dụng trong ngành công nghiệp dược; Lưu thông phân phối dược phẩm, quyền kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài và Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp dược…

Liên Bộ Y tế - Công thương cũng nhất trí xây dựng nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh theo phương án hợp tác sản xuất từ khâu nguyên liệu đến bao tiêu thành phẩm.

Đồng thời, 2 bộ sẽ phối hợp chặt chẽ để giám sát, kiểm tra hậu mại thị trường dược phẩm và mỹ phẩm.

Cũng theo biên bản ghi nhớ này, bắt đầu từ năm 2009, hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dược phẩm sẽ được đưa vào kế hoạch của chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Y tế trong việc tổ chức các hội chợ, triển lãm- dược thường niên, qua đó sẽ tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến công tác hóa dược để tạo điều kiện cho việc xúc tiến thương mại cho các sản phẩm khoa học, công nghệ trong lĩnh vực dược và hóa dược.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Biên bản ghi nhớ này nhằm thể hiện sự thống nhất phối hợp giữa 2 cơ quan quản lý nhà nước và là bước đi quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển, nhằm mục tiêu xây dựng ngành dược trở thành ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn như Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị đã đề ra".

VTC