2016-04-08

gày 05 tháng 4 năm 2016, Đại diện tham tán thương mại Bộ Công Thương tại Vương quốc Anh thông báo về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ tổ chức một số sự kiện quảng bá, giới thiệu nhằm xúc tiến thương mại và thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong đó có lĩnh vực hóa chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh.

gày 05 tháng 4 năm 2016, Đại diện tham tán thương mại Bộ Công Thương tại Vương quốc Anh thông báo về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ tổ chức một số sự kiện quảng bá, giới thiệu nhằm xúc tiến thương mại và thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong đó có lĩnh vực hóa chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh.

Cụ thể như file đính kèm CV283/CHC