2020-06-25

Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam có công văn số 260⁄VHH ngày 29⁄05⁄2020 gửi Ban điều hành liên ngành Chương trình hóa dược về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp và tinh chế tinh bột natri octenyl succinat làm chất xơ chức năng hỗ trợ điều trị bệnh béo phì và bệnh tiểu đường”.

Căn cứ theo tình hình thực hiện Đề tài mã số CNHD.ĐT.080/18-20 “Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp và tinh chế tinh bột natri octenyl succinat làm chất xơ chức năng hỗ trợ điều trị bệnh béo phì và bệnh tiểu đường” đã được ký kết giữa Ban Điều hành liên ngành và Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 080/2018/HĐ-ĐT.CNHD ngày 01 tháng 06 năm 2018, Ban Điều hành liên ngành đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Đề tài đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Việc gia hạn thời gian thực hiện phải dựa trên nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, kết quả nghiên cứu và tổng kinh phí của đề tài.

/App_File/userfiles/files/2020 06 25 (4615_BCT_BDHHD) gia han de tai 080_18-20 natri octenyl succinat(1).pdf