2019-10-10

Bộ Công Thương thông báo Danh sách 12 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức năm 2019 (vòng 2). Theo đó, lịch Kiểm tra sát hạch vào 8h00 ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại tầng 2 Nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

/App_File/userfiles/files/Danh%20s%C3%A1ch%20th%C3%AD%20sinh%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20b%E1%BA%B1ng%20h%C3%ACnh%20th%E1%BB%A9c%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n.xlsx

https:⁄⁄www.moit.gov.vn⁄web⁄guest⁄tin-chi-tiet⁄-⁄chi-tiet⁄danh-sach-thi-sinh-%C4%91u-%C4%91ieu-kien-xet-tuyen-cong-chuc-bo-cong-thuong-nam-2019-vong-2--16795-22.html