2018-11-23

Các sản phẩm chứa valsartan trên được sử dụng để điều trị tăng huyết áp và các rối loạn liên quan đến tim khác. Tạp chất N-nitrosodiethylamine (NDEA) đã được phát hiện có mặt trong một số lô valsartan được sản xuất bởi một công ty của Ấn Độ. Đây là loại tạp chất khác với tạp chất được tìm thấy trong các sản phẩm valsartan trên thế giới vào tháng 7 và tháng 8⁄2018 (N-nitrosodimethylamine (NDMA) do các công ty Trung Quốc sản xuất. Trong khi các tạp chất này được phân loại là chất

Nguy cơ gây ra bởi tạp chất ở hàm lượng được tìm thấy trong các chế phẩm này rất thấp.  Bệnh nhân không nên ngừng điều trị khi chưa tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ, vì đột ngột ngừng sử dụng thuốc gây nguy hiểm hơn rất nhiều so với nguy cơ tạp chất có thể gây ra.

 

Các sản phẩm Valsartan do Novartis và Apotex cung cấp không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này bao gồm:

Viên nén Valsartan do Novartis (Diovan) và Apotex (APO-Valsartan) sản xuất

Viên nén Valsartan và hydrochlorothiazide do Novartis (Co-Diovan) sản xuất

 

Trong cuộc rà soát các thuốc chứa valsartan, EMA đã ước tính nguy cơ tạp chất NDMA ảnh hưởng đến sức khỏe thấp, tạp chất NDEA cũng đang được nghiên cứu. Trong đó, kết quả nghiên cứu về nguy cơ của NDMA được hỗ trợ một phần bởi một nghiên cứu tại Đan Mạch. Nghiên cứu này theo dõi các bệnh nhân đã uống thuốc valsartan có nguyên liệu được sản xuất từ Zhejiang Huahai trong 6 năm qua. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý bệnh nhân sử dụng thuốc trong thời gian tương đối ngắn (trung bình 4,6 năm). 

  Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/dilart-and-dilart-hct-valsartan-0.

Điểm tin: Đỗ Thu Thanh, Nguyễn Thị Tuyến

 

http:⁄⁄canhgiacduoc.org.vn⁄CanhGiacDuoc⁄DiemTin⁄1144⁄TGA-Ng%C3%A0y-23-11-2018-C%C6%A1-quan-Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-D%C6%B0%E1%BB%A3c-ph%E1%BA%A9m-%C3%9Ac-khuy%E1%BA%BFn-c%C3%A1o-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-c%C3%A1c-l%C3%B4