2021-01-10

Đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chương trình Hóa dược giai đoạn 2008-2020 và những định hướng hoạt động của Chương trình trong thời gian tới

Đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chương trình Hóa dược giai đoạn 2008-2020 và những định hướng hoạt động của Chương trình trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương cho biết, trước năm 2008, Việt Nam chưa tập trung nhiều vào phát triển Hóa dược, việc thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, góp phần nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình chiết xuất, tổng hợp và bán tổng hợp nhiều loại nguyên liệu quan trọng phục vụ cho ngành Công nghiệp dược.
 
 
 
Trải qua hơn 10 năm thực hiện, Chương trình Hóa dược đã tuân thủ Quyết định 61/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ các quy định của pháp luật, các hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính,... về nghiên cứu khoa học công nghệ, về tài chính, về giáo dục đào tạo... 
 
Chương trình đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của nghiên cứu khoa học công nghệ nói chung, về nghiên cứu khoa học công nghệ phát triển ngành công nghiệp hóa dược nói riêng, đóng góp vào sự phát triển nguồn lực nghiên cứu, bao gồm cả thiết bị và con người. Từ khi Chương trình đi vào hoạt động đã rất nhiều trường đại học trong cả nước củng cố, mở rộng và thành lập bộ môn hóa dược. Ngành công nghiệp hóa dược có thời kỳ gần như bị quên lãng, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ đã phải chuyển nghề, các hoạt động nghiên cứu, sản xuất gần như không có nay đã hồi sinh và có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai
 
Thông qua việc thực hiện các đề tài dự án, Chương trình Hóa dược đã trang bị một khối lượng lớn các thiết bị phục vụ thí nghiệm hiện đại cho các phòng thí nghiệm của Viện: Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Kỹ Thuật nhiệt đới Việt Nga, Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ - Bộ Công an... Phòng thí nghiệm của các trường Đại học như: Đại học Dược Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội,… và các Công ty hoạt động khoa học và công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu thực hiện đề tài, dự án. Việc trang bị các trang thiết bị cho các Viện, Trường đại học và các Doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho các các bộ phòng thí nghiệm, các cán bộ kỹ thuật được tiếp xúc với các trang thiết bị, phương pháp nghiên cứu của khu vực và trên thế giới.
 
Việc ứng dụng các kết quả của đề tài, dự án của Chương trình Hóa dược cũng đã góp phần nâng cao chuỗi giá trị kinh tế của các sản phẩm trong nước sản xuất được, tăng cường tính cạnh tranh cho các sản phẩm với các sản phẩm nhập ngoại.
 
Ngoài ra, việc ứng dụng các sản phẩm của đề tài, dự án vào thực tiễn đã góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng, giảm chi phí, phụ thuộc vào các thuốc nhập ngoại.
 
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh cũng thừa nhận còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên liệu cho sản xuất thuốc chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài, đầu tư nguồn lực, nhân lực cho ngành hóa dược từ trước đến nay chưa được chú trọng đúng mức. Nền tảng về nghiên cứu còn nghèo nàn về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn.
 
Từ năm 2008 đến năm 2020, mặc dù đã có nhiều cải thiện về cơ chế, nguồn lực đầu tư, khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Chương trình Hóa dược hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình Hóa dược dù đã tập trung chủ yếu sản xuất nguyên liệu dược, các sản phẩm của đề tài, dự án đều đã đạt các tiêu chuẩn của Dược điển (Mỹ, Đức...) nhưng một số quy định  vẫn chưa thông thoáng nên gây khá nhiều khó khăn cho việc triển khai kết quả nghiên cứu.
 
Với những kết quả đã đạt được trong suốt quá trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa dược này. Trong tương lai hi vọng Việt Nam sẽ tạo ra những sản phẩm hóa dược chất lượng, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu trong nước và vươn xa hơn ra thị trường quốc tế