2019-11-04

Đề tài: nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách lentinan từ nấm hương (lentinula edodes) làm nguyên liệu sản xuất các thực phẩm chức năng, mã số CNHD.ĐT.073⁄16-18

Đề tài: nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách lentinan từ nấm hương (lentinula edodes) làm nguyên liệu sản xuất các thực phẩm chức năng, mã số CNHD.ĐT.073/16-18

Quyết định số 3051/QĐ-BCT ngày 09/10/19 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp Tổ chuyên gia: 6/11/19

Họp hội đồng: 8/11/19

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam