2019-08-13

Dự án: Hoàn thiện công nghệ tổng hợp celecoxib đạt tiêu chuẩn USP quy mô pilot và sản xuất viên nang celecoxib trên dây chuyền WHO-GMP, mã số CNHD.DASXTN.022⁄16-18

QĐ số 1837/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp tổ chuyên gia: 16/8/19

Họp phiên đánh giá Hội đồng ngày 22/8/2019

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam