2018-08-30

Ngày 30⁄8⁄2018, Bộ Công Thương ban hành quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm. /App_File/userfiles/files/3092.pdf