Thông báo

2020-08-14

Trên cơ sở kết quả thực hiện “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 61⁄2007⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007, xem xét tiềm năng và yêu cầu phát triển ngành công nghiệp hóa dược trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt “Đề án khoa học công nghệ phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030 tầm nhìn đ Chi tiết

Xem thêm

Tin tức - Sự kiện

2020-11-24

Đến với chủ đề: “Xu hướng chuyển dịch ngành Dược vượt khủng hoảng” năm nay, nếu như ông Nguyễn Quang Phi Tín được xem là quan võ với chủ đề “Số hóa quản trị kênh phân phối và tối ưu năng suất đội ngũ Sales”, thì ông Nguyễn Ngọc Thành được xem là quan văn khi chia sẻ về “Chiến lược đầu tư R&D và quản trị nguồn nhân lực”. Chi tiết

Xem thêm