Tin hoạt động

2016-10-26

Sáng ngày 26⁄10⁄2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo phát triển cây dược liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, bàn định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội thảo. Chi tiết

Xem thêm

Bài nghiên cứu

2018-12-13

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng với các chuyên gia Dương xỉ trên thế giới đã lần đầu tiên công bố Hệ thống phát sinh loài của chi dương xỉ Arachniodes họ Dryopteridaceae. Kết quả nghiên cứu đầu tiên được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín Molecular Phylogenetics and Evolution . Chi tiết

Xem thêm