Thông báo

2016-08-09

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP Chi tiết

Xem thêm

Tin tức - Sự kiện

2016-12-16

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã tổng hợp thành công một phức chất chứa sắt, nhạy với các chất bán dẫn có năng lượng vùng cấm lớn trong các pin năng lượng Mặt Trời nhạy thuốc nhuộm. Họ tin rằng phức chất mới có thể thay thế cho các kim loại quý đang được sử dụng hiện nay, làm tăng đáng kể khả năng mở rộng kích thước của pin và giảm giá thành sản phẩm. Chi tiết

Xem thêm

Tin hoạt động

2016-10-26

Sáng ngày 26⁄10⁄2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo phát triển cây dược liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, bàn định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội thảo. Chi tiết

Xem thêm

Bài nghiên cứu

2016-12-22

Trong công trình trước đây chúng tôi đã trình bày những kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến gen đến hoạt tính xúc tác của enzym CD38 đối với các phản ứng đóng vòng và thủy phân bằng các phần mềm docking quantumm và Glide. Một trong những kết luận quan trong được rút ra là liên kết Hydrogen có tác động nhất định tới hoạt tính xúc tác của CD38 đối với ... Chi tiết

Xem thêm