Số kí hiệu Trích yếu Ngày
26/ 2019/TT-BYT Quy định về danh mục thuốc hiếm 2019-08-30
03/ 2019/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2019-04-28