Số kí hiệu Trích yếu Ngày
QD 81-2009-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Hóa Dược 2009-05-25